Quy hoạch

Quy hoạch Quận Ba Đình, Hà Nội

Quy hoạch Quận Ba Đình, Hà Nội tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông) được triển khai như sau: Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch Quận Ba Đình, Hà Nội Vị trí, phạm vi, ranh giới Quận Ba Đình ờ phía tây bắc…

Quy hoạch Phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM

Theo đồ án quy hoạch ohaan khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch Phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM (quy hoạch sử dụng đất-kiến trúc-giao thông) được triển khai như sau: Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch Phường 22, quận Bình Thạnh Vị trí khu vực quy hoạch:…

Quy hoạch Phường 4, quận Tân Bình, TPHCM

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, quy hoạch Phường 4, quận Tân Bình, TPHCM được triển khai như sau: Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch Phường 4, quận Tân Bình Quy mô khu vực quy hoạch: 112,05ha Vị trí và…

Quy hoạch Phường 5, quận Tân Bình, TPHCM

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, quy hoạch Phường 5, quận Tân Bình, TPHCM được triển khai như sau: Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch Phường 5, quận Tân Bình, TPHCM Quy mô khu vực quy hoạch: 30,81ha Vị trí…

Quy hoạch Phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM

Quy hoạch Phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM (quy hoạch kiến trúc và giao thông) của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 được triển khai như sau: Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch Phường Đông Hưng Thuận, quận 12 Quy mô khu…

Quy hoạch huyện Quốc Oai, Hà Nội

Theo phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000, quy hoạch huyện Quốc Oai, Hà Nội được triển khai như sau: Phạm vi, ranh giới, quy mô lập quy hoạch huyện Quốc Oai, Hà Nội Phạm vi, ranh giới, thời hạn lập quy hoạch Phạm vi nghiên…

Quy hoạch huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Theo phê duyệt quy hoạch chung huyện Ứng Hòa thành phố Hà Nội đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000, quy hoạch huyện Ứng Hòa, Hà Nội được triển khai như sau: Phạm vi, thời hạn lập quy hoạch huyện Ứng Hòa, Hà Nội Phạm vi: Gồm toàn bộ diện tích địa giới hành chính huyện…

Quy hoạch huyện Thường Tín, Hà Nội

Theo phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000, Quy hoạch huyện Thường Tín, Hà Nội được triển khai như sau: Phạm vi, ranh giới, thời hạn lập quy hoạch huyện Thường Tín, Hà Nội Phạm vi: Gồm toàn bộ diện tích theo địa…

Quy hoạch Huyện Mê Linh, Hà Nội

Quy hoạch Huyện Mê Linh, Hà Nội, tỷ lệ 1/10.000 được triển khai như sau: Phạm vi, tính chất khu vực quy hoạch Huyện Mê Linh, Hà Nội Phạm vi: Gồm toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính huyện Mê Linh. Tính chất:  Huyện Mê Linh là khu vực phát triển đô thị…

Quy hoạch huyện Đan Phượng, Hà Nội

Quy hoạch huyện Đan Phượng, Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 được triển khai như sau: Phạm vi, ranh giới, thời hạn lập quy hoạch huyện Đan Phượng, Hà Nội Phạm vi: Gồm toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính huyện Đan Phượng, quy mô khoảng 7.735,48 ha. Ranh giới: Phía…