Quy hoạch

Quy hoạch phường 3-4, quận 6, TPHCM

Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000, quy hoạch phường 3-4, quận 6, TPHCM được triển khai như sau: Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch Quy mô diện tích khu vực quy hoạch 44,0ha. Vị trí và giới hạn phạm vi quy hoạch:…

Quy hoạch phường 7-8, quận 6, TPHCM

Theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000, quy hoạch phường 7-8, quận 6, TPHCM (quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc và giao thông) được triển khai như sau: Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch Quy mô diện tích khu vực quy hoạch…

Quy hoạch phường 2-3, quận 8, TPHCM

Theo Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phường 2-3, quận 8, TPHCM (kiến trúc – giao thông) được triển khai như sau: Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch Quy mô khu vực quy hoạch: 100,16ha. Vị trí và giới hạn phạm…

Quy hoạch phường 4, quận 8, TPHCM

Theo Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phường 4, quận 8, TPHCM (kiến trúc – giao thông) được triển khai như sau: Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch Quy mô khu vực quy hoạch: 144,75ha, được xác định theo bản đồ…

Quy hoạch xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM

Theo đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, quy hoạch xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM được triển khai như sau:  Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí…

Quy hoạch Xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM

Theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch Xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM (quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông) được triển khai như sau: Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch Khu vực nghiên cứu: thuộc…

Quy hoạch Xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM

Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, quy hoạch Xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM được triển khia như sau: Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc xã Vĩnh Lộc A, huyện…

Quy hoạch phường 5, quận 8, TPHCM

Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phường 5, quận 8, TPHCM (quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc, giao thông) được triển khai như sau: Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch Vị trí khu vực quy hoạch:…

Quy hoạch phường 14, quận 8, TPHCM

Theo phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dụng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phường 14, quận 8, TPHCM (quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông) được triển khai như sau: Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch Phía…

Quy hoạch phường 15, quận 8, TPHCM

Theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phường 15, quận 8, TPHCM (kiến trúc và giao thông) được triển khai như sau: Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch Quy mô khu vực quy hoạch: 89,15 ha, được xác định…