Quy hoạch

Quy hoạch là gì? Có mấy loại quy hoạch?

Quy hoạch là gì? Có mấy loại quy hoạch? Đây chắc hẳn là những thắc mắc phổ biến của đa số những nhà đầu tư bất động sản. Trong bài viết dưới đây, WIKILAND mời các quý khách hàng cùng tìm hiểu những thông tin về quy hoạch và phân loại quy hoạch nhé! Quy…

Định hướng sử dụng đất quy hoạch thành phố Phú Quốc đến năm 2040

Theo Đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang, định hướng sử dụng đất quy hoạch thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 được triển khai như sau: Phạm vi, ranh giới, thời hạn lập quy hoạch Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Toàn bộ diện tích đất tự nhiên 589,27 km của…

Quy hoạch phát triển không gian thành phố Phú Quốc đến năm 2040

Theo Đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang, quy hoạch phát triển không gian thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 được triển khai như sau: Phạm vi, ranh giới, thời hạn lập quy hoạch Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Toàn bộ diện tích đất tự nhiên 589,27 km của thành…

Quy hoạch thiết kế đô thị thành phố Phú Quốc đến năm 2040

Theo Đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang, quy hoạch thiết kế đô thị thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 được triển khai như sau: Phạm vi, ranh giới, thời hạn lập quy hoạch Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Toàn bộ diện tích đất tự nhiên 589,27 km của thành…

Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Phú Quốc đến năm 2040

Theo Đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang, Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Phú Quốc đến năm 2040, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 được triển khai như sau: Phạm vi, ranh giới, thời hạn lập quy hoạch Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Toàn bộ diện tích đất tự…

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội thành phố Phú Quốc đến năm 2040

Theo Đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang, quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 được triển khai như sau: Phạm vi, ranh giới, thời hạn lập quy hoạch Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Toàn bộ diện tích đất tự nhiên 589,27…

Quy hoạch Quận Ba Đình, Hà Nội

Quy hoạch Quận Ba Đình, Hà Nội tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông) được triển khai như sau: Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch Quận Ba Đình, Hà Nội Vị trí, phạm vi, ranh giới Quận Ba Đình ờ phía tây bắc…

Quy hoạch Phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM

Theo đồ án quy hoạch ohaan khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch Phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM (quy hoạch sử dụng đất-kiến trúc-giao thông) được triển khai như sau: Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch Phường 22, quận Bình Thạnh Vị trí khu vực quy hoạch:…

Quy hoạch Phường 4, quận Tân Bình, TPHCM

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, quy hoạch Phường 4, quận Tân Bình, TPHCM được triển khai như sau: Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch Phường 4, quận Tân Bình Quy mô khu vực quy hoạch: 112,05ha Vị trí và…

Quy hoạch Phường 5, quận Tân Bình, TPHCM

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, quy hoạch Phường 5, quận Tân Bình, TPHCM được triển khai như sau: Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch Phường 5, quận Tân Bình, TPHCM Quy mô khu vực quy hoạch: 30,81ha Vị trí…