Quy hoạch khu đô thị mới Nam TPHCM

Theo phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/5000, quy hoạch khu đô thị mới Nam TPHCM được triển khai như sau:

Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch

Khu đô thị Nam thành phố, nằm ở phía Nam TP.Hồ Chí Minh, tiếp giáp khu vực nội thành cũ kéo dài từ Tây sang Đông dọc trục đường Nguyễn Văn Linh, gồm các phần đất thuộc địa bàn của các quận 7, 8 và huyện Bình Chánh. 

 • Phía Đông : giáp rạch Bàng và rạch Ông Đội, quận 7
 • Phía Tây: giáp Quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh.
 • Phía Nam: giáp huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè và quận 7.
 • Phía Bắc:giáp quận 7 và quận 8.

Quy mô nghiên cứu:

Tổng diện tích tự nhiên: 2.975ha, trong đó:

 • Khu vực thuộc quận 7: diện tích tự nhiên 693 ha chiếm 23,3% tổng diện tích khu vực nghiên cứu (gồm một phần của phường Tân Phong và phường Tân Phú).
 • Khu vực thuộc quận 8 (gồm 1 phần phường 7): diện tích tự nhiên 323,4 ha, chiếm 10,9% tổng diện tích khu vực nghiên cứu.
 • Khu vực thuộc huyện Bình Chánh: diện tích tự nhiên 1.958,6 ha, chiếm 65,8% tổng diện tích khu vực nghiên cứu (gồm một phần của xã An Phú Tây, xã Phong Phú, xã Bình Hưng và xã Hưng Long).

Bạn đang xem: » Quy hoạch khu đô thị mới Nam TPHCM

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và cơ cấu sử dụng

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Các chỉ tiêu chung:

 • Mật độ dân cư bình quân: 150 – 200 người/ha.
 • Tầng cao xây dựng trung bình toàn khu vực khoảng 3 – 3,5 tầng. Tầng cao xây dựng tối đa không khống chế nhưng phải phù hợp với không gian xung quanh và phù hợp với điều kiện địa chất tại khu vực.
 • Mật độ xây dựng chung toàn khu là: tối đa 35 %
 • Hệ số sử dụng đất chung: 1,2 – 1,5. Riêng các khu A, B, C, D, E sẽ có quy định cụ thể trong đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Các chỉ tiêu kỹ thuật hạ tầng:

 • Cấp điện sinh hoạt: 2.600Kwh/người/năm
 • Cấp nước khu dân cư: 180 lít/người/ngày đêm
 • Thoát nước thải khu dân cư: 180 lít/người/ngày đêm
 • Rác thải sinh hoạt: 1kg/người/ngày đêm

Chỉ tiêu sử dụng đất

STT Loại đất Đồ án quy hoạch
Diện tích (ha) Tỉ lệ (%) Chỉ tiêu (m2/ng)
A.Đất dân dụng 2234,43 75,10 44,69
1 Nhà ở 725,08 24,37 14,50
2 Công trình công cộng 489,88 16,47 9,08
-cấp thành phố và khu vực

-khu nhà ở

302,37 10,16 6,05
187,51 6,31 3,75
3 Cây xanh và thể dục thể thao 503,73 16,93 10,08
-cấp thành phố và khu vực

-khu nhà ở

346,28 6,93
157,45 3,15
4 Giao thông khu ở 515,74 17,33 10,31
B.Đất ngoài dân dụng 740,57 24,89 14,81
1 Giao thông đối ngoại 250,24 8,41
2 Chuyển giao hàng hóa 107,25 3,61
3 Công nghiệp sạch 163,36 5,49
4 Diện tích mặt nước-kênh rạch 219,72 7,39
Tổng cộng 2.975 100
Quy hoạch khu đô thị mới nam tphcm
Quy hoạch khu đô thị mới Nam TPHCM

Chỉ tiêu cơ bản tại các khu chức năng

Khu số 1: Trung tâm đô thị mới (Khu A của Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng) 

 • Tổng diện tích đất tự nhiên: 491,10ha
 •  Quy mô dân số dự kiến: 100.000 người

Các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc được căn cứ theo Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu A – Khu đô thị Nam thành phố (của Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng).

Khu số 2: Khu dân dụng 

Vị trí: phường Tân Phong, quận 7.

Ranh giới: phía Bắc giáp rạch Bàng; phía Nam giáp đường Nguyễn Văn Linh; phía Đông giáp rạch Ông Kích; phía Tây giáp đường Nguyễn Hữu Thọ.

Các chỉ tiêu cơ bản:

 • Tổng diện tích đất tự nhiên: 43,30ha
 • Quy mô dân số dự kiến: 10.000 người
 • Mật độ cư trú: Khoảng 246 người/ha
 • Mật độ xây dựng: 30-40%
 • Tầng cao thấp nhất: 1 tầng
 • Tầng cao tối đa: Không khống chế

Khu số 3: Khu đại học

Vị trí: phường Tân Phong, quận 7.

Ranh giới: phía Bắc giáp rạch Bàng; phía Nam giáp đường Nguyễn Văn Linh; phía Đông giáp đường Nguyễn Hữu Thọ; phía Tây giáp rạch Ông Lớn.

Các chỉ tiêu cơ bản:

 • Tổng diện tích đất tự nhiên: 73,20ha
 • Mật độ xây dựng: 25-30
 • Tầng cao thấp nhất: 1 tầng 
 • Tầng cao tối đa: 5 tầng 
 • Số sinh viên nội trú dự kiến: 10.000 sinh viên

Khu số 4: Khu dân cư ven sông

Vị trí: phường Tân Phong, quận 7.

Ranh giới: phía Bắc giáp đường Nguyễn Văn Linh; phía Nam giáp rạch Đĩa; phía Đông giáp rạch Ông Kích; phía Tây giáp rạch Ông Lớn.

Các chỉ tiêu cơ bản:

 • Tổng diện tích đất tự nhiên: 43.30 ha 
 • Quy mô dân số dự kiến: 9500 người
 • Mật độ cư trú: khoảng 273 người/ha 
 • Mật độ xây dựng: 30 – 40%
 • Tầng cao thấp nhất: 1 tầng 
 • Tầng cao tối đa: Không không chế
 • Chỉ tiêu đất xây dựng nhà ở: 15,5m2/người, đất công trình công cộng: 4,0m2/người, đất cây xanh: 4,22m2/người.

Khu số 5: Khu thể dục thể thao – thương mại dịch vụ

Vị trí: xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Ranh giới: phía Bắc giáp đường dự phóng; phía Nam giáp rạch nhánh; phía Đông giáp rạch Ông Lớn; phía Tây giáp rạch Ông Bé, rạch Tắc Bến Rô.

Tổng diện tích đất tự nhiên: 24,90ha

Chức năng: là khu thể dục thể thao có bổ sung thêm chức năng thương mại dịch vụ (thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2441/UBND-ĐTMT ngày 21 tháng 4 năm 2008)

Các chỉ tiêu cơ bản về mật độ xây dựng, tầng cao đối với các hạng mục công trình sẽ được xem xét, thỏa thuận phù hợp theo chức năng.

Khu số 6: Khu dân cư, một phần cho công cộng (bệnh viện) và công viên 

Vị trí: xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Ranh giới: phía Bắc giáp đường dự phóng; phía Nam giáp rạch nhánh; phía Đông giáp rạch Ông Lớn; phía Tây giáp rạch Ông Bé, rạch Tắc Bến Rô.

Các chỉ tiêu cơ bản:

 • Tổng diện tích đất tự nhiên: 222,00 ha
 • Quy mô dân số dự kiến: 45.700 người
 • Mật độ cư trú: Khoảng 228 người/ha
 • Mật độ xây dựng: ≤30%
 • Tầng cao thấp nhất: 1 tầng
 • Tầng cao tối đa; không khống chế
 • Chỉ tiêu đất xây dựng nhà ở: 15,5m2/người, đất công trình công cộng: 3,56m2/người, đất cây xanh: 7,78m2/người.

Khu số 7: Khu dân dụng 

Vị trí: xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Ranh giới: phía Bắc giáp khu dân cư phường 4 quận 8; phía Nam giáp đường Nguyễn Văn Linh; phía Đông giáp rạch Ông Bé; phía Tây giáp đường Phạm Hùng.

Các chỉ tiêu cơ bản:

 • Tổng diện tích đất tự nhiên ; 72,80 ha
 • Quy mô dân số dự kiến: 21.200 người
 • Mật độ cư trú: Khoảng 298 người/ha
 • Mật độ xây dựng: 30 – 40 %
 • Tầng cao thấp: 1 tầng
 • Tầng cao tối đa: Không khống chế
 • Chỉ tiêu đất xây dựng nhà ở: 15,5m2/người, đất công trình công cộng: 2,64m2/người, đất cây xanh: 3,23m2/người.

Khu số 8: Làng đại học (Khu B của Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng) 

Vị trí: xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Ranh giới: phía Bắc giáp khu dân cư phường 5, quận 8; phía Nam giáp rạch nhánh; phía Đông giáp đường Phạm Hùng, rạch Tắc Bến Rô; phía Tây giáp rạch Xóm Củi.

Các chỉ tiêu cơ bản:

 • Tổng diện tích đất tự nhiên: 127,40 ha
 • Quy mô dân số dự kiến: 29.000 người
 • Mật độ cư trú: Khoảng 245 người/ha
 • Mật độ xây dựng: 30 – 40 %
 • Tầng cao thấp nhất: 1 tầng
 • Tầng cao tối đa: Không khống chế 
 • Chỉ tiêu đất xây dựng nhà ở : 15,5m2/người, đất công trình công cộng: 4,0m2/người, đất cây xanh: 3m2/người.

Khu số 9: Khu công trình công cộng và công viên, dân cư 

Vị trí: xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Ranh giới: phía Bắc giáp khu dân cư phường 5, quận 8; phía Nam giáp rạch Xóm Cống; phía Đông giáp đường dự phóng, rạch Xóm Củi; phía Tây giáp Quốc lộ 50, rạch Ngang.

Các chỉ tiêu cơ bản:

 • Tổng diện tích đất tự nhiên: 217,40ha
 • Quy mô dân số dự kiến: 56.000 người
 • Mật độ cư trú: Khoảng 270 người/ha
 • Mật độ xây dựng: 25-35%
 • Tầng cao thấp nhất: 1 tầng 
 • Tầng cao tối đa: Không khống chế
 • Chỉ tiêu đất xây dựng nhà ở : 15,5m2/người, đất công trình công cộng: 4,52m2/người, đất cây xanh: 8,05m2/người. 

Khu số 10: Công viên vui chơi giải trí 

Vị trí: xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Ranh giới: phía Bắc giáp khu dân cư phường 5, quận 8; phía Nam giáp đường Nguyễn Văn Linh; phía Đông giáp rạch Xóm Củi; phía Tây giáp đường dự phóng.

Tổng diện tích đất tự nhiên: 54,70 ha

Các chỉ tiêu cơ bản được căn cứ theo Quyết định số 3550/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công viên vui chơi giải trí đa năng Park City, tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Khu số 11: Khu tái định cư (số 3 – 36,5ha) và trung tâm công cộng

Vị trí: xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Ranh giới: phía Bắc giáp khu dân cư phường 6, quận 8; phía Nam giáp rạch nhánh; phía Đông giáp Quốc lộ 50, rạch Ngang; phía Tây giáp rạch Bà Lớn.

Các chỉ tiêu cơ bản:

 • Tổng diện tích đất tự nhiên: 155,30 ha
 • Quy mô dân số dự kiến: 33.650 người
 • Mật độ cư trú: khoảng 229 người/ha
 • Mật độ xây dựng: 30-35 %
 • Tầng cao thấp nhất: 1 tầng
 • Tầng cao tối đa: Không khống chế
 • Chỉ tiêu đất xây dựng nhà ở : 15,5m2/người, đất công trình công cộng: 5,91m2/người, đất cây xanh: 4,57m2/người.

Khu số 12: Khu đại học 

Vị trí: xã Phong Phú, huyện Bình Chánh và phường 7, quận 8.

Ranh giới: phía Bắc giáp rạch Bà Tàng; phía Nam giáp rạch Bà Lớn, rạch nhánh; phía Đông giáp rạch Bà Lớn; phía Tây giáp rạch Hồ Vịt.

Tổng diện tích đất tự nhiên: 107,80 ha

Các chỉ tiêu cơ bản được căn cứ theo Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu Đại học (khu 12) Đô thị mới Nam thành phố, tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh và phường 6, quận 8.

Khu số 13: Khu công viên, trung tâm công cộng và dân cư

Vị trí: xã Phong Phú, huyện Bình Chánh và phường 7, quận 8.

Ranh giới: phía Bắc giáp rạch Bà Tàng; phía Nam giáp rạch Chồm, rạch nhánh; phía Đông giáp rạch Hố Vịt, rạch Bà Lớn, phía Tây giáp rạch Mã Vôi, rạch nhánh.

Các chỉ tiêu cơ bản:

 • Tổng diện tích đất tự nhiên: 190,60 ha 
 • Quy mô dân số dự kiến: 36.250 người 
 • Mật độ cư trú: khoảng 208 người/ha 
 • Mật độ xây dựng: 25 – 30%  
 • Tầng cao thấp nhất: 1 tầng 
 • Tầng cao tối đa: Không khống chế
 • Chỉ tiêu đất xây dựng nhà ở: 15,5m2/người, đất công trình công cộng: 3,62m2/người, đất cây xanh: 10,96m2/người.

Khu số 14: Trung tâm kỹ thuật cao (Khu C của Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng) 

Vị trí: xã Phong Phú, huyện Bình Chánh và phường 7, quận 8.

Ranh giới: phía Bắc giáp rạch Bà Tàng; phía Nam giáp đường Nguyễn Văn Linh; phía Đông giáp rạch; phía Tây là đường dự phóng (giáp khu 15)

Các chỉ tiêu cơ bản: Tổng diện tích đất tự nhiên: 51,00 ha (bao gồm chức năng trung tâm kỹ thuật cao và dự kiến dành một phần diện tích thích hợp để bố trí dân cư), trong đó đối với phần đất dân dụng:

 • Quy mô dân số dự kiến: 9500 người
 • Mật độ cư trú: khoảng 196 người/ha
 • Mật độ xây dựng: 25 30%
 • Tầng cao thấp nhất: 1 tầng
 • Tầng cao tối đa: Không khống chế
 • Chỉ tiêu đất xây dựng nhà ở: 16,5m2/người, đất công trình công cộng: 4,0m2/người, đất cây xanh: 3,0m2/người. 

Khu số 15: Khu công nghiệp sạch và nhà ở công nhân 

Vị trí: xã Phong Phú, huyện Bình Chánh và phường 7, quận 8

Ranh giới: phía Bắc giáp rạch Bà Tàng, khu dân cư phường 7, quận 8, phía Nam giáp rạch nhánh; phía Đông rạch nhánh, đường dự phóng (giáp khu 14); phía Tây giáp sông Cần Giuộc.

Các chỉ tiêu cơ bản: Tổng diện tích đất tự nhiên: 250,80 ha, trong đó bao gồm đất khu dân cư (nhà ở công nhân) và đất công nghiệp.

Khu dân cư:

 • Diện tích khu dân cư khoảng : 40,38 ha
 • Dân số dự kiến: 18.000 dân 
 • Mật độ cư trú: khoảng 446 người/ha 
 • Mật độ xây dựng chung: 25 – 30%
 • Tầng cao thấp nhất: 1 tầng
 • Tầng cao tối đa: Không khống chế

Chỉ tiêu đất xây dựng nhà ở: 6,6m/người, đất công trình công cộng: 2,28m/người, đất cây xanh: 3,0m /người (các chỉ tiêu áp dụng đối với nhà ở công nhân cần tham khảo theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 14/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 về áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp).

Khu công nghiệp:

Diện tích đất công nghiệp, nhà máy khoảng 151,6ha, gồm khu phía Bắc đường Nguyễn Văn Linh và khu công nghiệp Phong Phú – phía Nam đường Nguyễn Văn Linh. 

 • Mật độ xây dựng chung: 40 – 50% 
 • Tầng cao thấp nhất: 1 tầng
 • Tầng cao tối đa: 5 tầng (có thể tham khảo thêm QCXD 01:2008 của Bộ Xây dựng về mối tương quan cho phép giữa tầng cao, mật độ xây dựng và diện tích lô đất cụ thể khi lập dự án đối với khu công nghiệp).

Khu số 16: Trung tâm lưu thông hàng hóa 2 (Khu D của Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng) 

Vị trí: xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh và phường 7, quận 8.

Ranh giới: phía Bắc giáp sông Bến Lức; phía Nam giáp đường dự phóng; phía Đông giáp sông Cần Giuộc; phía Tây giáp đường dự phóng.

Chức năng chính: Trung tâm lưu thông hàng hóa 2

Tổng diện tích đất tự nhiên: 99,7 ha

Các chỉ tiêu theo đồ án đề xuất:

Khu dân cư:

 • Quy mô dân số dự kiến: 14.000 người
 • Mật độ xây dựng: 25-30% 
 • Tầng cao thấp nhất: 1 tầng
 • Tầng cao tối đa: Không khống chế
 • Chỉ tiêu đất xây dựng nhà ở: 16,9 m2/người, đất công trình công cộng: 4,0m2/người, đất cây xanh: 8,71m2/người. 

Trung tâm lưu thông hàng hóa: 

 • Mật độ xây dựng :40 – 50% 
 • Tầng cao thấp nhất: 1 tầng 
 • Tầng cao cao nhất: sẽ quy định theo từng dự án cụ thẻ. 

Khu số 17: Khu Bến Lức – khu kho và dân cư

Vị trí: xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh và phường 7, quận 8

Ranh giới: phía Bắc giáp sông Bến Lức; phía Nam giáp đường Nguyễn Văn Linh; phía Đông giáp đường dự phóng; phía Tây giáp đường dự phóng.

Chức năng chính: thương mại – dịch vụ – dân cư

Các chỉ tiêu cơ bản: Tổng diện tích đất tự nhiên: 126,6 ha, trong đó bao gồm đất khu thương mại Bình Điền và đất khu dân

Khu dân cư:

 • Quy mô dân số dự kiến: 13.000 người
 • Mật độ trú: khoảng 219 người/ha
 • Mật độ xây dựng: 30 – 35%  
 • Tầng cao thấp nhất: 1 tầng 
 • Tầng cao tối đa: Khoogn khống chế
 • Chỉ tiêu đất xây dựng nhà ở : 15,5m2/người, đất công trình công cộng: 3,09m2/người, đất cây xanh: 6,85m/2người.

Khu thương mại Bình Điền: 

 • Diện tích đất: 71,55ha 
 • Mật độ xây dựng: 40 – 50%
 • Tầng cao thấp nhất: 1 tầng 
 • Tầng cao tối đa: 5 tầng

Khu số 18: Trung tâm lưu thông hàng hóa 1 (Khu E của Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng) 

Vị trí: xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh và phường 7, quận 8. 

Ranh giới: phía Bắc giáp sông Bến Lức; phía Nam giáp đường dự phóng; phía Đông giáp đường dự phóng; phía Tây giáp Quốc lộ 1A

Các chỉ tiêu cơ bản áp dụng được căn cứ theo Quyết định số 384/QĐ- UB-QLĐT ngày 23 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 Khu E của Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng. 

Khu số 19: Khu dân cư, trung tâm công cộng khu vực và công viên

Vị trí: xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. 

Ranh giới: phía Bắc giáp đường Nguyễn Văn Linh; phía Đông, Đông Nam giáp sông Cần Giuộc, rạch nhánh, đường dự phóng; phía Tây, Tây Nam giáp đường dự phóng, đường An Phú Tây

Các chỉ tiêu cơ bản

 • Tổng diện tích đất tự nhiên: 248,90 ha 
 • Quy mô dân số dự kiến : 50.200 người 
 • Mật độ cư trú: khoảng 210 người/ha 
 • Mật độ xây dựng: 25-30% 
 • Tầng cao thấp nhất: 1 tầng 
 • Tầng cao tối đa: Không khống chế
 • Chỉ tiêu đất xây dựng nhà ở: 19,49m2/người, đất công trình công cộng: 4,0m2/người, đất cây xanh: 11,86m2/người

Khu số 20: Khu công trình công cộng, đại học và tái định cư 

Vị trí: xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Ranh giới: phía Bắc giáp đường dự phóng (giáp khu 18); phía Tây giáp: Quốc lộ 1A; phía Nam giáp đường An Phú Tây; phía Đông giáp đường dự phóng (giáp khu 19).

Tổng diện tích đất tự nhiên: 60,88 ha

Các chỉ tiêu cơ bản áp dụng được căn cứ theo Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu chức năng số 20 – Đô thị Nam thành phố, tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Quy hoạch giao thông

Hệ thống giao thông đối ngoại

 • Đường bộ
  • Đường trên cao số 3: Theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, tuyến đường trên cao số 3 được kết nối từ đường trên cao số 2 đến đường Nguyễn Văn Linh, hướng tuyến và quy mô dự án sẽ được xác định cụ thể khi dự án được nghiên cứu, triển khai theo quy định.
  • Đại lộ Nguyễn Văn Linh với chức năng là đường đô thị, lộ giới 120m là đường trục chính của Khu đô thị mới Nam thành phố đảm bảo cân bằng chức năng giao thông và không gian đô thị và kết nối mạng lưới giao thông liên khu vực.
  • Các tuyến đường giao thông đối ngoại khác: Vành đai trong (lộ giới 60m), Vành đai ngoài (lộ giới 60m), Quốc lộ 50 (lộ giới 40m), đường Nguyễn Hữu Thọ (lộ giới 60m), đường Lê Văn Lương (lộ giới 40m), đường Phạm Hùng (lộ giới 40m) đi xuyên qua Khu đô thị mới Nam thành phố đảm bảo chức năng giao thông gắn kết với các khu đô thị thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đường sắt đô thị: Theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, tuyến đường sắt đô thị số 4 đi trong hành lang các tuyến đường Lê Văn Lương – Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ; tuyến đường sắt đô thị số 5 đi trong hành lang đường Quốc lộ 50 và tuyến xe điện số 2 đi trong hành lang đường Nguyễn Văn Linh. Phương án tuyến, vị trí quy mô các nhà ga bố trí dọc tuyến sẽ được xác định cụ thể khi dự án được nghiên cứu, triển khai theo quy định.
 • Đường thủy: Căn cứ theo Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt Quy hoạch mạng lưới đường thủy và cảng, bến khu vực Tp.Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến năm 2020, các tuyến sông, rạch có chức năng giao thông thủy và phân cấp hạng kỹ thuật như sau: sông Chợ Đệm – Bến Lức, sông Cần Giuộc, rạch Ông Lớn thuộc cấp III; rạch Đỉa – rạch Rơi thuộc cấp IV; rạch Xóm Củi thuộc cấp Vậ rạch Bà Tàng, rạch Bà Lớn, Tắc Bến Rô, rạch Cả Cấm thuộc cấp VI. Hành lang bảo vệ sông, rạch nêu trên căn cứ theo Quyết định số 150/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn Tp.Hồ Chí Minh.

Hệ thống giao thông đối nội

 • Đường bộ:
  • Đối với các đường hiện hữu: tiếp tục thực hiện cải tạo, nâng cấp mở rộng lộ giới đường theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo khai thác hiệu quả tối đa về chức năng giao thông đạt chỉ tiêu, tỷ lệ, mật độ giao thông theo quy định
  • Đối các đường dự phóng: thực hiện quản lý chặt chẽ, tiếp tục đầu xây dựng, hoàn thiện mạng lưới giao thông của Khu đô thị mới Nam thành phố đảm bảo khai thác giao thông hiệu quả
 • Hệ thống bến bãi: Trên cơ sở Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Tp.Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020, quy hoạch bến bãi trên địa bàn Khu đô thị mới Nam thành phố dự kiến được phân bổ và xác định như sau: 
  • Bãi đậu xe ô tô (10,0ha) được bố trí như sau:
   • Vị trí 1: thuộc khu D, quy mô 2,8ha
   • Vị trí 2: thuộc khu E, quy 2,5ha
   • Vị trí 3: tại khu dân 194 thuộc khu 9B-10, quy mô 1,2ha; 
   •  Vị trí 4: Bãi đậu xe Công ty Đường Việt thuộc khu 19, quy mô 1,0ha

Riêng phần diện tích bến bãi còn thiếu so với chỉ tiêu quy hoạch sẽ được nghiên cứu cân đối phân bổ và lồng ghép thêm trong quá trình lập quy hoạch chi tiết các đồ án có liên quan gắn với chức năng phát triển đô thị.

  • Bãi đậu xe taxi (2,0ha):
   • Vị trí 1: thuộc khu 10, quy mô 1,0ha;
   • Vị trí 2: thuộc khu D, quy mô 1,0ha.
  • Trung tâm chuyển tiếp hàng hóa được bố trí trong khu thương mại Bình Điền, quy mô khoảng 20,35ha. 
 • Các nút giao thông chính: Ưu tiên nghiên cứu giải pháp tổ chức giao thông khác mức giữa đường Nguyễn Văn Linh với các tuyến đường giao thông đối ngoại, đảm bảo khai thác hiệu quả tối đa chức năng giao thông đường Nguyễn Văn Linh.

Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt

Quy hoạch chiều cao

 • Áp dụng giải pháp đắp nền tạo mặt bằng xây dựng đảm bảo cao độ khống chế quy định.
 • Cao độ nền khống chế: Hxd≥ 2,05m-Hệ cao độ VN 2000, trong đó:
  • Với khu hiện hữu đã xây dựng: đề nghị cải tạo nâng dần cao độ nền một số khu vực cục bộ chưa đạt cao độ khống chế quy định.
  • Với khu xây dựng mới: đắp nền triệt để đảm bảo cao độ khống chế.

Quy hoạch thoát nước mặt

 • Giải pháp thoát nước:
  • Cải tạo, nạo vét và xây dựng kè hoặc hành lang cây xanh bảo vệ cho hệ thống sông kênh rạch.
  • Sử dụng hệ thống thoát riêng nước bẩn và mưa, sử dụng cống đặt ngầm với kích thước tính toán theo chu kỳ tràn T–3 năm với cống cấp 2; T=2 năm với cống cấp 3, 4.
  • Tổ chức hệ thống cống thoát nước cấp 2, 3 theo từng khu vực nền được giới hạn bởi hệ thống kênh rạch tự nhiên và trục đường Nguyễn Văn Linh, với nguyên tắc thoát đổ ra hệ thống kênh rạch bao quanh theo hướng thuận lợi nhất về thủy lực và phù hợp với phương án bố trí giao thông và kiến trúc cảnh quan.
  • Đối với các dự án đã triển khai: thoát nước độc lập theo hệ thống thoát nước hiện trạng đã đầu tư xây dựng.
  • Đối với khu vực xây dựng mới: bố trí cống thoát nước mưa dọc các trục đường giao thông, hệ thống thoát nước được phân cấp phù hợp với sự phân cấp của hệ thống giao thông đô thị.
 • Nguồn thoát nước: thoát đổ ra hệ thống sông kênh rạch cắt ngang qua khu vực gồm: sông Bến Lức, sông Cần Giuộc và hệ thống rạch nhánh gồm rạch Lồng Đèn, rạch Mã Voi, rạch Cầu Sập-Bà Tàng…; sông Phước Long và hệ thống rạch nhánh gồm rạch Thầy Tiêu, rạch Ông lớn, rạch Xóm Củi…

Lưu ý:

 • Đối với các khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đề nghị quản lý theo các chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt, với những khu vực còn lại khi triển khai quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đề nghị đảm bảo những định hướng quy hoạch chung, việc hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật chi tiết liên quan đến hệ thống cống cấp 2, 3 theo nhu cầu thực tế phải phù hợp với tiêu chuẩn quy phạm ngành và các điều kiện pháp lý đã được duyệt.
 • Để đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đề nghị việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật chung đô thị cần thực hiện theo lưu vực thoát nước.
 • Ban Quản lý khu Nam cần đưa ra danh mục quản lý bảo vệ và cải tạo xây dựng hệ thống kè chắn cho hệ thống kênh rạch phục vụ tiêu thoát nước trong khu vực để đảm bảo hiệu quả thoát nước chung cho toàn khu đô thị.
 • Cập nhật những định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật trục đường Nguyễn Văn Linh để đảm bảo sự thống nhất về hạ tầng kỹ thuật cho khu vực.

Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị

 • Chỉ tiêu cấp điện:
  • Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: 2500 – 3000 KWh/người/năm.
  • Chỉ tiêu cấp điện công nghiệp: 200 – 300 KW/ha.
  • Kho tàng, bến bãi: 60 + 150 KW/ha.
  • Điện công cộng dịch vụ thương mại lấy bằng 40% điện sinh hoạt.
 • Khu đô thị Nam thành phố được cấp điện từ các trạm 110/15-22KV hiện hữu:
  • Phú Định: 2×63 MVA.
  • Nam Sài Gòn 2: 2×63 MVA.
  • Trạm A2: 2×40 MVA.
 • Các trạm xây dựng mới: Nam Sài Gòn 3, Phong Phú, Phú Định, Trạm A1, Trạm B, trạm C.
 • Xây dựng các nhánh rẽ 110KV cấp điện cho các trạm 110KV xây dựng mới dùng cáp ngầm.
 • Xây dựng mới các trạm biến thế 15-22/0,4KV dùng máy biến thế 3 pha công suất > 400KVA, đặt trong nhà, trạm phòng, trạm compact.
 • Mạng trung thế 15KV hiện hữu sẽ được nâng cấp cải tạo và thay thế bằng cáp ngầm 24KV; Tháo gỡ các đoạn và nhánh rẽ không phù hợp.
 • Xây dựng mới các tuyến 22KV xuất phát từ trạm 110KV dẫn dọc theo các trục đường giao thông dùng cáp đồng bọc XLPE-24KV chôn ngầm.

Lưu ý: Việc xây dựng các tuyến 110KV dẫn dọc theo các trục đường giao thông phải có ý kiến của cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền.

Quy hoạch cấp nước

 • Nguồn cấp nước:
  • Dựa vào các tuyến ống cấp nước hiện trạng: Ống 500 đến 600 trên đường Nguyễn Văn Linh; ống 300 đến 800 trên đường Vành đai ngoài; ống 600 trên đường Tạ Quang Bửu; ống $400 trên Quốc lộ 1A từ nhà máy nước sông Sài Gòn giai đoạn I.
  • Các đường ống dự kiến xây dựng mới: Ống 1000-1200 trên đường Nguyễn văn Linh dự kiến xây dựng năm 2010-2020 từ nhà máy nước BOO Thủ Đức; ống $1000 và $600 trên đường Quốc lộ 50 dự kiến xây dựng năm 2010 từ nhà máy nước Sông sài Gòn giai đoạn II.
  • Trạm nước ngầm Bình Hưng công suất Q = 15.000 m3/ngày với tuyến ống cấp nước chính 600 trên đường Tân Liêm từ trạm cấp nước đến Quốc lộ 50.
 • Chỉ tiêu cấp nước:
  • Sinh hoạt: 180 lít/người/ngày;
  • Công nghiệp: 50 m/ha/ngày.
  • Chỉ tiêu cấp nước chữa cháy: 80 lít/s cho 1 đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời cùng lúc là 3 đám cháy.
 • Tổng lưu lượng nước cấp toàn khu: Qmax= 245.000 m3/ngày.đêm
 • Mạng lưới cấp nước: Các tuyến ống của các dự án được cập nhật và một số tuyến ống được thiết kế mới phù hợp với định hướng quy hoạch chung cấp nước thành phố. Thiết kế mạng lưới theo mạng vòng với nguyên tắc mang lưới phải bao trùm được các điểm tiêu thụ, các tuyến ống chính đặt theo các đường phố lớn, ống nhánh nối vào ống chính phân phối nước cấp tới từng khu chức năng, nơi tiêu thụ.
 • Hệ thống cấp nước chữa cháy: Dựa trên các tuyến ống cấp nước chính của khu quy hoạch bố trí các trụ lấy nước chữa cháy với bán kính phục vụ từ 100m – 150m. Ngoài ra, khi có sự cô cháy cần bổ sung thêm nguồn nước mặt của các rạch gần nhất, như sông Bến Lức, sông Cần Giuộc, sông Mả Voi, sông Ông Lớn, rạch Rơi.

Quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn

Thoát nước thải

 • Chỉ tiêu thoát nước thải:
  • Sinh hoạt: 180 lít/người/ngày. 
  • Công nghiệp: 50 m3/ha/ngày
 • Tổng lưu lượng nước thải toàn khu: Qmax = 187.000 m3/ngày đêm.
 • Giải pháp thoát nước thải:
  • Xây dựng hệ thống cống thoát nước thải riêng, nước thải phân tiểu được xử lý bằng bể tự hoại trước khi thoát vào cống thu gom nước thải đưa về trạm xử lý cục bộ tạm thời và cục bộ vĩnh viễn.
  • Giai đoạn đầu: nước thải sẽ được xử lý tại các trạm xử lý nước thải cục bộ tạm thời và cục bộ vĩnh viễn. Nước thải ra sau khi xử lý phải đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thoát ra môi trường tự nhiên.
  • Giai đoạn dài hạn: từ các trạm xử lý cục bộ tạm thời nước thải sẽ được thu gom đưa về trạm xử lý khu vực, tập trung của thành phố. Các trạm xử lý cục bộ vĩnh viễn phải được nâng cấp để nước thải ra sau khi xử lý đạt chất lượng cao. Nước thải ra sau khi xử lý tại các trạm xử lý phải đạt tiêu chuẩn TCVN 7222:2002 trước khi thoát ra môi trường tự nhiên.
  • Nước thải công nghiệp được xử lý trong từng khu công nghiệp, nước thải sau xử lý phải đạt QCVN 40:2011/BTNMT. Nước thải công nghiệp không đưa về xử lý chung với nước thải sinh hoạt.
 • Mạng lưới thoát nước thải: Phù hợp với giải pháp thoát nước thải. Các tuyến cống của các dự án được cập nhật và một số tuyển cống được thiết kế mới phù hợp với định hướng quy hoạch chung thoát nước thải thành phố.

Xử lý chất thải rắn

 • Chỉ tiêu rác thải:
  • Sinh hoạt: 1 kg/người/ngày;
  • Công nghiệp: 0,5 tấn/ha/ngày
 • Tổng lượng rác thải:
  • Sinh hoạt: 500 tấn/ngày;
  • Công nghiệp: 120 tấn/ngày.
 • Phương án xử lý rác thải:
  • Rác thải phải được phân loại ở từng hộ gia đình và thu gom mỗi ngày.
  • Sau đó đưa đến trạm ép rác kín, trung chuyển rác trong khu quy hoạch.
  • Vận chuyển đến Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, huyện Bình Chánh.
 • Trong các khu công trình công cộng phải bố trí nhà vệ sinh công cộng.

5
(5 bình chọn)
Article Rating
 • Khánh Yên, với tên đầy đủ là NGUYỄN THỊ KHÁNH YÊN, là một trong những nhân vật truyền cảm hứng và thành công trong lĩnh vực bất động sản. Với niềm đam mê và tầm nhìn sắc sảo, bà là Co-FounderPhó Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần địa ốc WIKI – WIKILAND, một trong những công ty hàng đầu trong ngành.
 • Năm 2016, bà cùng với đội ngũ cộng sự tài năng và nhiệt huyết đã thành lập công ty cổ phần địa ốc Wiki, mở ra một chương mới đầy triển vọng và thách thức. Với khát vọng chia sẻ kiến thức và trải nghiệm quý báu của mình, bà mong muốn giúp các Nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về thị trường Bất động sản đầy tiềm năng này.
 • Bà luôn nỗ lực không ngừng để đem đến những dịch vụ tốt nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và nhà đầu tư một cách chuyên nghiệp và tận tâm. Đồng thời, bà cũng là nguồn cảm hứng sống động, truyền đam mê và niềm tin vào nghề nghiệp bất động sản cho các bạn trẻ đam mê lĩnh vực này.