Quy hoạch Phú Quốc

Định hướng sử dụng đất quy hoạch thành phố Phú Quốc đến năm 2040

Theo Đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang, định hướng sử dụng đất quy hoạch thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 được triển khai như sau: Phạm vi, ranh giới, thời hạn lập quy hoạch Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Toàn bộ diện tích đất tự nhiên 589,27 km của…

Quy hoạch phát triển không gian thành phố Phú Quốc đến năm 2040

Theo Đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang, quy hoạch phát triển không gian thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 được triển khai như sau: Phạm vi, ranh giới, thời hạn lập quy hoạch Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Toàn bộ diện tích đất tự nhiên 589,27 km của thành…

Quy hoạch thiết kế đô thị thành phố Phú Quốc đến năm 2040

Theo Đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang, quy hoạch thiết kế đô thị thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 được triển khai như sau: Phạm vi, ranh giới, thời hạn lập quy hoạch Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Toàn bộ diện tích đất tự nhiên 589,27 km của thành…

Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Phú Quốc đến năm 2040

Theo Đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang, Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Phú Quốc đến năm 2040, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 được triển khai như sau: Phạm vi, ranh giới, thời hạn lập quy hoạch Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Toàn bộ diện tích đất tự…

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội thành phố Phú Quốc đến năm 2040

Theo Đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang, quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 được triển khai như sau: Phạm vi, ranh giới, thời hạn lập quy hoạch Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Toàn bộ diện tích đất tự nhiên 589,27…

Quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng đảo Phú Quốc

Theo chỉ đạo từ Trung Ương, quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng đảo Phú Quốc sẽ được đồng bộ và nhất quán theo hướng tích cực và toàn diện hơn, nhằm đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế – xã hội một cách đồng bộ và thu hút…

Quy hoạch cấp nước đảo Phú Quốc

Theo văn bản Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 đã được phê duyệt, quy hoạch cấp nước đảo Phú Quốc sẽ được triển khai như sau: Nhu cầu dùng nước Dân số đô thị và nông thôn các khu dân cư tại Phú Quốc dự kiến…

Cơ cấu và phân vùng chức năng đảo Phú Quốc

Phú Quốc – một trong những huyện đảo nổi tiếng của Việt Nam, với diện tích tự nhiên 589,27 km2 và quy mô dân số lên đến 179.480 người. Huyện đảo này được chia thành 2 phường, gồm Dương Đông và An Thới, cùng 7 xã là Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm,…

Quy hoạch cấp điện đảo Phú Quốc

UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định số 486 ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. Trong đó, những quy hoạch cấp điện đảo Phú Quốc sẽ được…

Quy hoạch thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang đảo Phú Quốc

Theo văn bản Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 đã được phê duyệt, quy hoạch thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang đảo Phú Quốc được triển khai như sau: Lưu lượng nước thải Tổng lưu lượng nước thải trong các đô thị, điểm…