CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website wikiland.vn bao gồm: Họ tên, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập (thành viên). Đây là các thông tin mà WIKILAND cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản với mục đích đăng tải thông tin trên website wikiland.vn hoặc điền vào các biểu mẫu thủ thập thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người sử dụng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho WIKILAND về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

WIKILAND sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

– Gửi các thông báo về các hoạt động, tin tức, bảng giá, chính sách… từ WIKILAND;

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến khiếu nại trong quá trình sử dụng dịch vụ tại wikiland.vn.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: WIKILAND có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người tìm kiếm thông tin. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của wikiland.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC WIKI – WIKILAND

Trụ sở chính: 408 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, Tp.HCM, Việt Nam

Email: info@wikiland.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu WIKILAND thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, WIKILAND sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân thành viên.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của thành viên

Thông tin cá nhân của thành viên trên wikiland.vn được WIKILAND cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của WIKILAND. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên sử dụng việc đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, WIKILAND sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản trị wikiland.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên hoặc đăng ký nhận thông tin, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị wikiland.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân, nội dung đăng tải trên website wikiland.vn

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 hoặc khiếu nại về nội dung đăng tải trên website wikiland.vn đến Ban quản trị theo về email: info@wikiland.vn

WIKILAND có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh. Thời gian xử lý phản ánh, khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân thành viên và nội dung đăng tải trên website wikiland.vn là 15 ngày làm việc (theo Cơ chế Giải quyết khiếu nại).

 

5
(3 bình chọn)
Article Rating