Quy hoạch xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM

Theo đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, quy hoạch xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM được triển khai như sau: 

Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch

Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Giới hạn khu vực quy hoạch như sau:

 • Phía Đông – Bắc : giáp thị trấn Tân Túc theo rạch Ông Đồ.
 • Phía Đông – Nam : giáp Quốc lộ 1 (lộ giới 120 m).
 • Phía Tây – Nam : giáp đường Hoàng Phan Thái (lộ giới 30 m).
 • Phía Tây – Bắc : giáp đường Bình Trường (lộ giới 30m).

Tổng diện tích khu vực quy hoạch: 104,10 ha.

Tính chất của khu vực quy hoạch: được xác định là khu dân cư quy hoạch theo hướng chỉnh trang và xây dựng mới, giữ lại các khu vực dân cư hiện hữu, xây dựng mới và hoàn thiện các khu chức năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm khai thác có hiệu quả giá trị sử dụng đất, đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội bền vững phù hợp xu hướng phát triển chung.

Bạn đang xem: » Quy hoạch xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM

Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu vực quy hoạch

STT Loại chỉ tiêu Đơn vị tính Chỉ tiêu
A Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu m2/người 70,33
B Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở trung bình toàn khu m2/người 45,07
C Các chỉ tiêu sử dụng đất trong các đơn vị ở
-Đất nhóm nhà ở m2/người 31,32
-Đất nhóm nhà ở hiện hữu ổn định
-Đất nhóm nhà ở xây dựng mới
-Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở. Trong đó:

+Đất công trình giáo dục

+Trạm y tế

+Trung tâm hành chính

+Đất thương mại dịch vụ

m2/người

m2/người

m2/người

ha

ha

4,58

3,02

0,57

0,35

1,29

-Đất cây xanh sử dụng công cộng (không kể 1m2/người đất cây xanh trong nhóm nhà ở) m2/người 1,74
-Đất đường giao thông cấp phân khu vực km/km2 14,02
D Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị
Đất giao thông bố trí đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên), kể cả giao thông tĩnh % 19,11
Tiêu chuẩn cấp nước lít/người/ngày 180
Tiêu chuẩn thoát nước lít/người/ngày 180
Tiêu chuẩn cấp điện kwh/người/năm 1500 – 2000
Tiêu chuẩn  rác thải, chất thải kg/người/ngày 1,3
E Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị toàn khu
Dân số dự kiến (đến sau năm 2020) người 14.800
Mật độ xây dựng chung %0 30%
Hệ số sử dụng đất lần 1,5
Tầng cao xây dựng Tối đa tầng 15
Tối thiểu tầng 1

* Ghi chú: Số tầng cao xây dựng bao gồm các tầng theo Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng.

Quy hoạch xã bình chánh, huyện bình chánh, tphcm
Quy hoạch xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Các khu chức năng trong khu vực quy hoạch

Toàn khu vực quy hoạch được phân chia làm 02 đơn vị ở vá các chức năng cấp đô thị ngoài đơn vị ở, được xác định như sau:

 • Đơn vị ở 1:
  • Vị trí:
   • Phía Bắc và Tây – Bắc : giáp đường Bình Trường (lộ giới 30m).
   • Phía Đông : giáp rạch Ông Đồ.
   • Phía Tây – Nam : giáp đường Hoàng Phan Thái (lộ giới 30 m).
  • Diện tích: 57,64 ha.
  • Dân số: 9844
 • Đơn vị ở 2:
  • Vị trí:
   • Phía Bắc và Đông – Bắc : giáp thị trấn Tân Túc theo rạch Ông Đồ.
   • Phía Đông – Nam : giáp Quốc lộ 1 (lộ giới 120 m).
   • Phía Tây : giáp rạch Ông Đồ.
  • Diện tích: 46,46 ha,
  • Dân số: 4956 người.
 1. Các khu chức năng thuộc các đơn vị ở, bao gồm

1.1 Các khu chức năng xây dựng nhà ở: tổng diện tích 66,70 ha, bao gồm nhóm nhà ở hiện hữu ổn định, nhóm nhà ở thấp tầng và cao tầng xây mới, trong đó:

 • Nhóm nhà ở hiện hữu ổn định: 36,38 ha.
 • Nhóm nhà ở cao tầng xây dựng mới: 3,48 ha.
 • Nhóm nhà ở thấp tầng xây dựng mới: 6,49 ha.

1.2 Khu chức năng dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở: tổng diện tích 6,96 ha, trong đó:

 • Khu chức năng giáo dục: có tổng diện tích 4,47 ha, trong đó:
  • Trường mầm non bao gồm 02 trường xây mới: 1,26 ha
  • Trường tiểu học bao gồm 01 trường xây mới: 1,18 ha
  • Trường trung học cơ sở bao gồm 01 trường xây mới: 2,03 ha
 • Khu chức năng y tế (trạm y tế) xây mới: 0,85 ha
 • Khu chức năng hành chính xây mới : 0,35 ha
 • Khu chức năng dịch vụ – thương mại xây mới : 1,29 ha

1.3 Khu chức năng cây xanh sử dụng công cộng: 2,58 ha.

1.4 Mạng lưới đường giao thông đối nội tính đến đường phân khu vực: tổng diện tích 10,81 ha.

2. Các khu chức năng ngoài đơn vị ở nằm đan xen trong đơn vị ở: 37,40 ha, trong đó:

2.1 Khu chức năng dịch vụ đô thị cấp đô thị: tổng diện tích 2,51 ha, bao gồm:

 • Khu chức năng giáo dục (trường trung học phổ thông và dạy nghề): diện tích 2,45 ha, trong đó:
  • Trường phổ thông trung học : 2,17 ha.
  • Trung tâm dạy nghề Bình Chánh : 0,28 ha.
 • Khu chức năng dịch vụ – thương mại, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại: diện tích 0,06 ha (Hợp tác xã 30 tháng 4).

2.2 Khu cây xanh sử dụng công cộng ngoài đơn vị ở: diện tích 11,83 ha, bao gồm:

 • Khu cây xanh cảnh quan ven sông, rạch, kênh: diện tích 2,68 ha.
 • Khu cây xanh cách ly: 1,51 ha.
 • Khu cây xanh công viên – Thể dục thể thao cấp khu vực: 7,64 ha.

2.3 Mạng lưới đường giao thông đối ngoại: tính đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên): diện tích 19,89 ha.

2.4 Khu công trình tôn giáo, tín ngưỡng: diện tích 0,22 ha (Đình Bình Trường và Đình Bình Chánh).

2.5 Khu công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: diện tích 0,87 ha.

2.6 Các khu chức năng khác (sông rạch): diện tích 2,08 ha

Cơ cấu sử dụng đất toàn khu vực quy hoạch

STT Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)
A Đất các đơn vị ở 66,70 100,00
1 Đất các nhóm nhà ở 46,35 69,49
-Đất các nhóm nhà ở hiện hữu 36,38 54,54
-Đất các nhóm nhà ở dự kiến xây dựng mới 9,97 14,95
2 Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở
-Đất giáo dục

+Trường mầm non

+Trường tiểu học

+Trường trung học cơ sở

4,47

1,26

1,18

2,03

6,70
-Đất trung tâm hành chính cấp xã 0,35 0,53
-Đất y tế (trạm y tế) 0,85 1,27
-Đất dịch vụ thương mại, chợ 1,29 1,93
3 Đất cây xanh sử dụng công cộng (vườn hoa, sân chơi – không kể đất cây xanh sử dụng công cộng trong nhóm ở) 2,58 3,87
4 Đất đường giao thông cấp phân khu vực 10,81 16,21
B Đất ngoài đơn vị ở (nằm đan xen trong đơn vị ở) 37,40
-Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đô thị

+Đất trường Trung học phổ thông, dạy nghề

2,51

2,45

+Đất dịch vụ – thương mại, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại (Hợp tác xã 30-4) 0,06
-Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị. Trong đó:

-Đất cây xanh cảnh quan ven sông 

-Đất cây xanh chuyên dụng (công viên – thể dục thể thao)

11,83

2,68

7,64

-Đất cây xanh cách ly 1,51
-Đất giao thông đối ngoại – tính đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên) 19,89
-Đất công trình tôn giáo, tín ngưỡng 0,22
-Đất công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 0,87
-Đất khác (sông trạch) 2,08
Tổng cộng 104,10

Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị

Đơn vị ở 1 (diện tích: 576.400 m2, dự báo quy mô dân số 9.844 người)

Cơ cấu sử dụng đất Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị
Loại đất Ký hiệu khu đất hoặc ô phố Diện tích (m2) Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người) Mật độ xây dựng tối đa (%) Tầng cao (tầng) Hệ số sử dụng đất tối đa (lần)
Tối thiểu Tối đa
1.Đất đơn vị ở 392.200 39,8
1.1 Đất các nhóm nhà ở 297.200 30,2
-Đất các nhóm nhà ở cải tạo chỉnh trang 1,2,3,4,68,10,12,16,17,19,21,26,27,28,29 247.100 45,8 60 1 6 3
-Đất các nhóm nhà ở xây dựng mới thấp tầng 5,13,22 27.100 57,9 60 1 5 3
-Đất các nhóm nhà ở xây dựng mới cao tầng 18 23.000 5,8 40 1 15 5
1.2 Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở 39.300 4,0
-Đất giáo dục 27.300
+Trường mầm non 9 7.000
Xây dựng mới (01 cơ sở) 7.000 40 1 3 1,6
+Trường trung học cơ sở 20 20.300
Xây dựng mới (01 cơ sở) 20.300 40 1 4 1,6
-Đất y tế (trạm y tế) 14 8.500
Xây dựng mới (01 cơ sở) 8.500 40 1 4 1,6
-Đất hành chính 15 3.500
Xây dựng mới (01 cơ sở) 3.500 40 1 4 1,6
1.4 Đất giao thông 55.700
-Đất giao thông (tính đến đường cấp phân khu vực) 55.700 8,5
2.Đất ngoài đơn vị ở 184.200
-Đất công trình dịch vụ đô thị
-Đất hợp tác xã 30 tháng 4 4 600
-Đất trường phổ thông trung học 11 21.700
2.2 Đất cây xanh sử dụng công cộng 67.100
-Đất cây xanh công viên thể dục thể thao cấp khu vực 7,24,23 56.200
-Đất cây xanh cách ly 10.900
2.3 Đất giao thông đối ngoại (tính đến mạng lưới đường khu vực) 77.600
2.4 Đất công trình tôn giáo 1.600
-Đình Bình Trường 23 1.600
2.5 Đất hạ tầng kỹ thuật 25 8.700
2.6 Đất sông rạch 6.900

 

Đơn vị ở 2 (diện tích: 464.600 m2, dự báo quy mô dân số 4.956 người)

Cơ cấu sử dụng đất Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị
Loại đất Ký hiệu khu đất hoặc ô phố Diện tích (m2) Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người) Mật độ xây dựng tối đa (%) Tầng cao (tầng) Hệ số sử dụng đất tối đa (lần)
Tối thiểu Tối đa
1.Đất đơn vị ở 274.800 55,4
1.1 Đất các nhóm nhà ở 166.300 33,6
-Đất các nhóm nhà ở cải tạo chỉnh trang 1,2,3,5,8,10,11,16 116.700 42,7 60 1 6 3
-Đất các nhóm nhà ở xây dựng mới thấp tầng 7,15,17 37.800 64,7 60 1 5 3
-Đất các nhóm nhà ở xây dựng mới cao tầng 14 11.800 7,2 40 1 15 5
1.2 Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở 30.300 6,1
-Đất giáo dục 17.400
+Tường mẫu giáo 12 5.600
Xây dựng mới (01 cơ sở) 5.600 40 1 3 1,6
+Trường tiểu học 13 11.800
Xây dựng mới (01 cơ sở) 11.800
-Đất thương mại dịch vụ 6 12.900 40 1 5 2,0
1.3 Đất cây xanh sử dụng công cộng 25.800 2,0
-Đất cây xanh công viên thể dục thể thao 18,19 25.800 2,0 5 1 1 0,05
1.3 Đất giao thông, bãi đỗ xe 52.400 5,2
-Đất giao thông (tính đến đường cấp phân khu vực) 52.400
2.Đất ngoài đơn vị ở 189.800
2.1 Đất công trình dịch vụ đô thị 2.800
-Đất trung tâm dạy nghề Bình Chánh 9 2.800
2.2 Đất cây xanh sử dụng công cộng 51.200
-Đất cây xanh cách ly 4.200
-Đất cây xanh ven kênh rạch 26.800
-Đất công viên cây xanh-thể dục thể thao 4 20.200
2.3 Đất giao thông đối ngoại (tính đến mạng lưới đường khu vực) 121.300
2.4 Đất tôn giáo tín ngưỡng 600
-Đình Bình Chánh 5 600
2.5 Đất sông rạch 13.900

Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị

 1. Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị toàn khu vực quy hoạch
 • Cấu trúc không gian kiến trúc khu vực khu dân cư phía Bắc xã Bình Chánh, gồm hệ thống giao thông chính hình thành các khu ở và khu trung tâm. Tổ chức mạng lưới giao thông, bằng cách nâng cấp các tuyến đường hiện hữu và xây dựng mới một số tuyến để nối kết các khu chức năng với nhau.
 • Khu chung cư cao tầng với tầng cao tối đa khoảng 15 tầng, bố trí ở dọc theo tuyến Quốc lộ 1 và đường Bình Trường theo kiểu đơn nguyên hoặc hợp khối làm sao đảm bảo được diện tích đất ở, đặc biệt trong khu này cần phải có khoảng cây xanh công viên để tạo bầu không khí trong lành, bãi đậu xe.
 • 5 tầng, bám dọc theo các trục đường hiện hữu với kiến trúc theo dạng đơn lập hay được ghép song lập một các hợp lý, sinh động, kết hợp với những khoảng xanh nhỏ xen cài, sân, bãi đậu xe, kiến trúc hiện đại.
 • Các công trình công cộng cấp đô thị bố trí ngày trung tâm của khu vực, các điểm giao của trục đường Quốc lộ 1 và các công trình công trình công cộng hiện hữu còn sử dụng tốt được giữ lại. Hình thức kiến trúc và mặt đứng của các công trình này phải đa dạng phong phú, ưu tiên quay ra trục đường chính Quốc lộ 1, tạo cảnh quan chung cho khu vực trong tương lai. Mặc khác đảm bảo quy mô tính toán và cân đối cho cả dân số.
 • Tổ chức các khu công viên cây xanh thể dục thể thao tập trung tạo lá phổi chính cho khu quy hoạch.
 • Trong các khu nhà cao tầng sẽ bố trí những mảng xanh nhỏ, tận dụng khoảng cây xanh để tạo cảnh quan và sự thông thoáng cho khu vực.
 • Phát triển trồng cây xanh trên các tuyến đường kết hợp xây dựng mới các khu ở, chú trọng bố trí xen cài nhiều vườn hoa nhỏ, cây xanh, thảm cỏ.

2. Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị các khu vực trọng tâm, các tuyến, các điểm nhấn và các điểm nhìn quan trọng

 • Khu chung cư cao tầng nằm dọc theo đường Quốc lộ 1 và đường Bình Trường sẽ làm điểm nhấn trọng điểm trong khu vực quy hoạch khi đứng kết hợp với nhà ở thấp tầng. Ngoài ra một trong những thành phần cấu thành chính cần phải đảm bảo trong khu ở là các công viên thể dục thể thao cấp đô thị và công trình dịch vụ công cộng mà cụ thể trong khu vực này là này là trường mẫu giáo và nhà văn hóa.
 • Các công trình dịch vụ công cộng trung tâm cũng được bố trí hợp lý trong tổng thể khu đất góp phần tạo nên vẻ hài hòa uyển chuyển trong mối quan hệ mật thiết giữa công trình nhà ở và công trình công cộng.
 • Các công trình tôn giáo tín ngưỡng được giữ lại với hình thức kiến trúc truyền thống phù hợp với bản sắc kiến trúc Việt Nam với tầng cao tối đa 5 tầng sẽ được xem như là điểm nhấn của toàn khu vực.

3. Về khoảng lùi các công trình đối với các trục đường

Khoảng lùi công trình (chỉ giới xây dựng) trên từng lô đất sẽ được xác định cụ thể theo các Quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị, các đồ án thiết kế đô thị riêng (sẽ được thiết lập sau khi đồ án quy hoạch phân khu này được phê duyệt) hoặc căn cứ vào các Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các Quy định về quản lý kiến trúc đô thị do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị

 • Việc tổ chức giao thông theo hướng cải tạo mở rộng lộ giới theo đúng quy định, kết hợp xây mới một số tuyến đường, tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh.
 • Cải tạo và nâng cấp mở rộng các tuyến đường chính hiện hữu cấp thành phố và huyện, lộ giới được xác định theo Quyết định số 6982/QĐ.UB.QLĐT ngày 30 tháng 9 năm 1995 và Quyết định số 4963/QĐ.UB.QLĐT ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố.
 • Nâng cấp, mở rộng đúng lộ giới một số tuyến đường nhỏ nội bộ có lộ giới < 12m theo quyết định công bố của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh theo kế hoạch xây dựng hàng năm của huyện.
 • Bảng tổng hợp thống kê đường giao thông:
STT Tên đường Từ Đến Lộ giới (m) Chiều rộng (m)
Lề trái Mặt đường Lề phải
1 Đ.Quốc Lộ 1 Ranh phía Đông Bắc Hoàng Phan Thái 120 6 108 6
2 Đ.Bình Trường Đ.Quốc Lộ 1 Hoàng Phan Thái 30 6 18 6
3 Hoàng Phan Thái Đ.Quốc Lộ 1 Ranh phía Tây Bắc 30 6 18 6
4 Đường N2 Đường D10 Đường D2 14 3 8 3
5 Đường D5 Đ.Quốc Lộ 1 Ranh phía Bắc 14 3 8 3
6 Đường D6 Hoàng Phan Thái Ranh phía Bắc 14 3 8 3
7 Đường N1 Đường D5 Đ.Bình Trường 16 4 8 4
8 Đường N3 Đường D4 Đường B-N7 14 3 8 3
9 Đường N4 Đ.Bình Trường Đường D7 16 4 8 4
10 Đường N6 Đường D11 Đường D6 14 3 8 3
11 Đường B-N7 Đường D5 Đường D1 16 4 8 4
12 Đường D1 Đ.Bình Trường Đ.Quốc Lộ 1 16 4 8 4
13 Đường D2 Đ.Bình Trường Đường B-N7 14 3 8 3
14 Đường D3 Đ.Bình Trường Đường N2 14 3 8 3
15 Đường D4 Đ.Bình Trường Đường N1 14 3 8 3
16 Đường D7 Đường D6 Đường D6 14 3 8 3
17 Đường D9 Hoàng Phan Thái Đ.Bình Trường 14 3 8 3
18 Đường D10 Hoàng Phan Thái Đ.Bình Trường 20 4,5 11 4,5
19 Đường D11 Hoàng Phan Thái Đ.Bình Trường 14 3 8 3
20 Đường D12 Hoàng Phan Thái Đường N8 14 3 8 3
21 Đường D13 Hoàng Phan Thái Đường N8 14 3 8 3
22 Đường D14 Hoàng Phan Thái Đường N8 14 3 8 3
23 Đường D15 Hoàng Phan Thái Đường N8 14 3 8 3
24 Đường D16 Hoàng Phan Thái Đường N8 14 3 8 3

Lưu ý: 

 • Đối với đường có lộ giới nhỏ hơn 12m thuộc quy hoạch hẻm, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh căn cứ theo Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 07 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố để xác định cụ thể. Việc thể hiện lộ giới quy hoạch giao thông nhỏ hơn 12m trên bản đồ quy hoạch giao thông chỉ mang tính chất tham khảo.
 • Bán kính cong tại các giao lộ và phần chỉ giới xây dựng sẽ được nghiên cứu xác định cụ thể khi có thiết kế đô thị hoặc khi khai triển các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và dự án cụ thể.
 • Việc thể hiện tọa độ mốc thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố quy hoạch và cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa nhằm phục vụ quản lý quy hoạch xây dựng theo quy định, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và đơn vị tư vấn sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác về số liệu cập nhật này.
5
(5 bình chọn)
Article Rating
 • Khánh Yên, với tên đầy đủ là NGUYỄN THỊ KHÁNH YÊN, là một trong những nhân vật truyền cảm hứng và thành công trong lĩnh vực bất động sản. Với niềm đam mê và tầm nhìn sắc sảo, bà là Co-FounderPhó Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần địa ốc WIKI – WIKILAND, một trong những công ty hàng đầu trong ngành.
 • Năm 2016, bà cùng với đội ngũ cộng sự tài năng và nhiệt huyết đã thành lập công ty cổ phần địa ốc Wiki, mở ra một chương mới đầy triển vọng và thách thức. Với khát vọng chia sẻ kiến thức và trải nghiệm quý báu của mình, bà mong muốn giúp các Nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về thị trường Bất động sản đầy tiềm năng này.
 • Bà luôn nỗ lực không ngừng để đem đến những dịch vụ tốt nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và nhà đầu tư một cách chuyên nghiệp và tận tâm. Đồng thời, bà cũng là nguồn cảm hứng sống động, truyền đam mê và niềm tin vào nghề nghiệp bất động sản cho các bạn trẻ đam mê lĩnh vực này.