Phân lô – tách thửa đất Phú Quốc | #7 thông tin cần biết.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất hay phân lô tách thửa đất Phú Quốc được giới đầu tư rất quan tâm. Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Phú Quốc cần tìm hiểu thông tin về tính pháp lý của thửa đất, mục đích sử dụng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

| WikiLand xin gửi đến quý nhà đầu tư: “7 thông tin cần biết về phân lô tách thửa đất Phú Quốc.”

Phân lô tách thửa đất phú quốc
Phân lô – tách thửa đất Phú Quốc

1. Phân lô tách thửa đất là gì ?

Phân lô tách thửa là hình thức chia ra thành nhiều lô đất có diện tích nhỏ khác nhau từ một lô đất có diện tích lớn, tùy thuộc vào mục đích của người làm thủ tục tách thửa sẽ tách thửa theo diện tích khác nhau nhưng phải đáp ứng được quy định về tách thửa của pháp luật. Lưu ý phân lô tách thửa đất khác với phân lô đất nền dự án.

2. Điều kiện chung được tách thửa đất Phú Quốc

– Thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và thời hạn sử dụng đất.
– Diện tích thửa đất cần tách chưa có quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật.
– Thửa đất mới hình thành và thửa đất sau khi tách phải đảm bảo đúng theo diệ tích tối thiểu được tách tại quyết định này.

3. Diện tích tối thiểu được tách của một số loại đất tại Phú Quốc

🎖 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, ngày 16.08.2021, QUYẾT ĐỊNH về quy định điều kiện tách thửa,hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa với từng loại hình đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang – Chủ tịch Lâm Minh Thành đã ký.
Như vậy, một số quy định trên địa bàn thành phố Phú Quốc sẽ là :

1. Diện tích tối thiểu được tách đối với đất ở tại Phú Quốc

a. Đất ở nông thôn: Diện tích tối thiểu mảnh đất hình thành là 45m2, chiều dài và rộng không nhỏ hơn 5m.
b. Đất ở tại đô thị: Diện tích tối thiểu mảnh đất hình thành là 36m2, chiều dài và rộng của mảnh đất không nhỏ hơn 4m.
Diện tích này không bao gồm hành lang giao thông, đường thuỷ ( nếu có).
c. Điều kiện tách thửa với đất ở:
– Phù hợp với quy hoạch 1/500 của nhà nước. Nếu chưa có quy hoạch 1/500 thì tùy loại diện tích đất nhỏ hơn 500m2; từ 500m2 -2000m2 hay hơn 2000m 2 mà thực hiện các thủ tục theo quy định.

Đất nền phú quốc
đất nền Phú Quốc

2. Diện tích tối thiểu được tách với đất phi nông nghiệp

a) Nếu có 1/500 ta tách theo quy hoạch 1/500.
b) Đất phi nông nghiệp trong khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm : 500m2.
c) Đất phi nông nghiệp còn lại, thương mại dịch vụ : 300m2.

3. Diện tích tối thiểu được tách với đất nông nghiệp

a) Đất trồng cây hằng năm tách tối thiểu, trong đô thị 600m2, tại nông thôn 1000m2.
b) Đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp tách tối thiểu, trong đô thị 300m2, tại nông thôn 500m2.
c) Đất nuôi trồng thủy sản tách tối thiểu : khu vực đô thị 1000m2, khu vực nông thôn 2000m2.
d) Đất rừng sản xuất tối thiểu : 3000m2.

Nội dung văn bản Quyết định Số:11/2021/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang về Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang – trong đó có thành phố Phú Quốc (Văn bản ký ngày 16/08/2021)

Quy dinh dieu kien tach thua hop thua dia ban tinh kien giang 16 08 2021

Quy dinh dieu kien tach thua hop thua dia ban tinh kien giang 16 08 20211

Quy dinh dieu kien tach thua hop thua dia ban tinh kien giang 16 08 20212

Quy dinh dieu kien tach thua hop thua dia ban tinh kien giang 16 08 20213

Quy dinh dieu kien tach thua hop thua dia ban tinh kien giang 16 08 20214

Quy dinh dieu kien tach thua hop thua dia ban tinh kien giang 16 08 20215

Quy dinh dieu kien tach thua hop thua dia ban tinh kien giang 16 08 20216

4. Hồ sơ cần chuẩn bị

Việc chuẩn bị giấy tờ tách thửa được thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng đất quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP gồm có:

 • Đơn xin tách thửa đất (theo mẫu).
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính).
 • Văn bản thỏa thuận việc phân chia tài sản đã công chứng hoặc chứng thực đối với trường hợp tách sổ đỏ trong phân chia tài sản chung, tài sản thừa kế
 • Hộ khẩu và chứng minh nhân dân của những người liên quan (bản chính).

Liên quan đến việc tách sổ đỏ và tách thửa đất nền Phú Quốc. Theo khoản 2 Điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: “Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải được tất cả các thành viên trong nhóm ký tên hoặc người có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ trường hợp các chủ sở hữu căn hộ cùng sử dụng chung thửa đất trong nhà chung cư”.

Như vậy, để thực hiện thủ tục tách thửa đất Phú Quốc, ngoài việc đáp ứng diện tích tối thiểu thì bắt buộc phải có sự đồng ý của những thành viên khác có quyền sử dụng đất.

Hồ sơ tách thửa đất phú quốc
hồ sơ tách thửa đất Phú Quốc

5. Thủ tục tách sổ đỏ, tách thửa đất Phú Quốc

Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết như trên, nhà đầu tư hoặc người dân có nhu cầu tách thửa thực hiện các thủ tục pháp lý Phú Quốc theo trình tự như sau:
Người sử dụng đất có nhu cầu tách sổ đỏ lập hồ sơ với các giấy tờ như trên và nộp tại Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Phú Quốc.

a) Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

b) Trường hợp thực hiện thủ tục tách sổ đỏ Phú Quốc do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
 • Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

c) Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

 • Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”
Quy hoạch phú quốc
Quy hoạch Phú Quốc

| Tìm hiểu thêm: Quy hoạch mới thành phố Phú Quốc 2021 đến 2030.

6. Thời gian phân lô tách thửa đất bao lâu.

Thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, phường; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật; thời gian trưng cầu giám định.

7. Các khoản thuế phí khi thực hiện tách sổ đỏ, tách thửa đất Phú Quốc

Tương tự như các biến động đất đai khác, khi thực hiện thủ tục tách thửa đất Phú Quốc, nhà đầu tư hoặc cá nhân người chuyển nhượng đều phải nộp một khoản lệ phí nhất định trong quy trình. Những lệ phí cần nộp như sau:

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân do bên chuyển nhượng nộp căn cứ vào thuế suất tính thu nhập cá nhân của người đó. Áp theo Luật thuế thu nhập, người chuyển nhượng có thể lựa chọn một trong hai cách sau để tính thuế thu nhập cá nhân khi tiến hành thủ tục tách thửa đất:

 • 25% tính trên thu nhập chuyển nhượng áp dụng đối với các trường hợp xác định được chính xác thu nhập.
 • 2% tính trên tổng giá trị mua bán chuyển nhượng trên hợp đồng nhưng không thấp hợp giá theo khung giá nhà đất được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành hàng năm.

Các khoản lệ phí đất đai

Các khoản lệ phí bên nhận chuyển nhượng phải nộp:

 • Lệ phí địa chính 0,15% giá trị chuyển nhượng.
 • Lệ phí trước bạ nhà đất 0,5% giá trị chuyển nhượng.

Wikiland-cover

🤹 ️WIKILAND – Đơn vị chuyên phân phối bất động sản cao cấp.️
_________________
☎ Hotline: 0936.83.9999

#ĐấtPhúQuốc #BấtđộngsảnPhúQuốc #WikiLand

5
(2 bình chọn)
Article Rating

Ông Lưu Chung Kiên hiện đang giữ vị trí Tổng Giám đốc tại WikiLand Miền Bắc, một thương hiệu với trụ sở tọa lạc tại địa chỉ D03.32 An Vượng – Khu Đô thị Dương Nội – Đường Lê Quang Đạo, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối Bất động sản trên toàn quốc, Ông Kiên cùng với đội ngũ đồng nghiệp đã có vai trò quan trọng trong việc đưa thương hiệu WikiLand đến gần hơn với các Khách hàng và Nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Thành tựu này được thể hiện thông qua việc truyền tải chi tiết thông tin về thị trường BĐS cùng với việc xây dựng những chiến lược đầu tư tỉ mỉ, đáp ứng tốt nhất cho từng giai đoạn cụ thể.

Với khát vọng xây dựng một mối quan hệ bền vững giữa thương hiệu WikiLand và các Khách hàng cùng Nhà đầu tư quý báu, Ông Kiên không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ tại WikiLand. Trong hướng đi này, ông đặt mục tiêu không ngừng mở rộng kiến thức chuyên sâu cho đội ngũ nhân viên, đồng thời kết hợp việc áp dụng các tiến bộ công nghệ hiện đại vào hệ thống tư vấn và chăm sóc khách hàng. Phương pháp hợp nhất này đảm bảo sự hài lòng tối đa của khách hàng, phù hợp với tầm nhìn của WikiLand trong việc đồng hành cùng Khách hàng và Nhà đầu tư.