MIKGroup

MIK Group là ai? Các dự án triển khai

Công ty Cổ Phần Tập đoàn MIKGroup Việt Nam (viết tắt là MIKGroup) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Đầu tư, Kinh doanh và Phát triển Bất động sản tại Việt Nam. MIK Group tiền thân là Công ty TNHH Terra Capital Vietnam được thành lập ngày 02/06/2014, sau đó đổi tên thành Công…