Tags: Thời gian và cơ hội không chờ chúng ta

Tags: "Thời gian và cơ hội không chờ chúng ta"
Một Hà Nội hiện đại nhìn từ trên cao

Thời gian và cơ hội không chờ đợi ai!

Thời gian và cơ hội không chờ đợi ai. Có được niềm tin của nhân dân thì không một trở lực nào có thể ngăn cản chúng ta xây dựng thành công đất nước...

Xem chi tiết