Tags: Tập đoàn Hyatt

Tags: "Tập đoàn Hyatt"
PARK HYATT - 62 NĂM KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU QUẢN LÝ KHÁCH SẠN TOP 10 HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Hyatt – 62 năm khẳng định thương hiệu quản lý khách sạn top 10 hàng đầu thế giới

Tập đoàn Hyatt thuộc top 10 tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới năm 2019 đặt tại Chicago (Mỹ). Tập đoàn Hyatt đã khởi xây và đi vào vận hành,...

Xem chi tiết

fb zalo viber phone