Tags: tạm dừng Quy hoạch đảo Phú Quốc thành đặc khu

Tags: "tạm dừng Quy hoạch đảo Phú Quốc thành đặc khu"
Đặc khu kinh tế Phú Quốc trong tương lai. Ảnh minh họa.

Chấp thuận đề nghị tạm dừng Quy hoạch đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế.

Chấp thuận đề nghị tạm dừng Quy hoạch đặc khu Phú Quốc. Bộ Xây dựng vừa có văn bản chấp thuận đề nghị tạm dừng Quy hoạch đảo Phú Quốc thành...

Xem chi tiết

Bất Động Sản Phú Quốc -WIKILAND

Kiên Giang đề nghị tạm dừng Quy hoạch đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế: “Lùi một để tiến ba”

Kiên Giang đề nghị tạm dừng Quy hoạch đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế Chủ tịch tỉnh Kiên Giang vừa đề nghị Thủ tướng cho tạm dừng việc lập quy...

Xem chi tiết