thành phố biển đảo đầu tiên

Việc nâng Phú Quốc từ cấp huyện lên đô thị biển đầu tiên của cả nước là cần thiết.

Nâng Phú Quốc lên đô thị biển đầu tiên của cả nước là cần thiết. Những năm qua , Phú Quốc đã tăng trưởng với tốc độ khá cao, GDP  bình quân hàng năm giai đoạn từ 2010 – 2017 tăng tới 38,5% tức là cao gấp gần 6 lần mức bình quân chung của…