tạm dừng Quy hoạch đảo Phú Quốc thành đặc khu

Chấp thuận đề nghị tạm dừng Quy hoạch đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế.

Chấp thuận đề nghị tạm dừng Quy hoạch đặc khu Phú Quốc. Bộ Xây dựng vừa có văn bản chấp thuận đề nghị tạm dừng Quy hoạch đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế. của UBND tỉnh Kiên Giang… vì lập quy hoạch tại thời điểm này chưa đủ căn cứ và không phù…

Kiên Giang đề nghị tạm dừng Quy hoạch đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế: “Lùi một để tiến ba”

Kiên Giang đề nghị tạm dừng Quy hoạch đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế Chủ tịch tỉnh Kiên Giang vừa đề nghị Thủ tướng cho tạm dừng việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế cho tới khi Luật đơn…