Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND

Thống nhất chủ trương gỡ bỏ lệnh cấm phân lô, tách thửa tại Phú Quốc.

Gỡ bỏ lệnh cấm phân lô, tách thửa tại Phú Quốc Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang vừa chấp thuận chủ trương chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc. Đây được xem là tin vui với…