phê duyệt đề xuất Phú Quốc lên Thành Phố

Phê duyệt đề xuất Phú Quốc lên Thành Phố

Thị trường Bất Động Sản Phú Quốc thêm thông tin vui sau đại dịch Covid19 khi đề xuất Phú Quốc lên Thành Phố đã được phê duyệt. Tờ trình của UBND tỉnh Kiên Giang xin thành lập thành phố Phú Quốc Theo đó, UBND tỉnh Kiên Giang vừa có Tờ trình số 40/TTr- UBND do…